Conform Hotărârii nr. 214/23.12.2020 Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni și conform O.U.G. 57/2019, art. 332-333 privind Codul administrativ, Teatrul Figura Stúdió Színház organizează licitație cu ofertă în plic închis pentru închirierea spațiului de o suprafață interioară de 80 mp + suprafață exterioară de 100 mp + anexe în incinta Casei de Cultură Gheorgheni (Gheorgheni, Bulevardul Frăției 9).

Suprafața totală de 180 mp + anexele sunt destinate unei cafenele culturale care funcționaeză în concordanță cu programul de lucru al Teatrului.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 03.02.2021, ora 10:00 la sediul Teatrului Figura Stúdió Színház.

Vor fi acceptați la licitație persoanele juridice care îndeplinesc condițiile de participare, respectiv care și-au depus documentele de participare până la data 02.02.2021, ora 13.00 la Compartimentul Financiar-Contabil al Teatrului Figura Stúdió Színház.

Taxa de participare este de 200 ron (nu se restituie) + 1000 ron garanție de participare. Suma garanției de participare se restituie prin virament ofertanților necâștigători după încheierea licitației.

Documentația de atribuire și caietul de sarcini se obțin la cerere, gratuit, pe suport de hârtie sau în format electronic de la Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Teatrului Figura Stúdió Színház.

Informații suplimentare, clarificări pot fi solicitate pâna în data de 20.01.2021 la numerele de telefon 0752 223 364, 0266 364 370, respectiv la adresa de email economic@figura.ro în zile lucrătoare între orele 9-14.

 

11 ianuarie 2021